manuale-romana-clasa-9

Clasa a XI-a, prima treaptă a ciclului liceal, vine pentru elevi cu vaste noutăți. De la materii, la tematici, la subiecte interesante, toate cu noi detalii, unele mai ușor de receptat și de asimilat de către bobocei, altele mai dificile.

    Limba și literatura română face parte din materiile de bază studiate de către aceștia în gimnaziu și continuă, bineînțeles, ca disciplină primară și la liceu. Este foarte important ca încă de la început, elevul să aleagă un manual romana clasa 9 complex și bine-structurat. El își va aduna, treptat, treptat, cunoștințele necesare de care va avea nevoie în viață și, cu siguranță, de care se va folosi, în momentul în care va susține examenul de bacalaureat. Deoarece, după cum bine-știm, fiecare dintre noi, limba și literatura română este una dintre disciplinele obligatorii de susținut pentru promovarea examenului maturității.

Tocmai de aceea, întrucât vrem să le ghidăm pașii și ne dorim să obțină cele mai bune rezultate pe viitor, noi, echipa Delfin, am selectat și le punem, acum, la dispoziție trei manuale de limba și literatura română de clasa a IX-a de la cele mai renumite edituri. Pe site-ul nostru online, veți găsi următoarele resurse didactice:

  • Adrian Costache, Florin Ioniță, M. N. Lascăr, Adrian Săvoiu, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a IX-a, București, Art Group Educational, 2013.
  • Marin Iancu, Rodica Lăzărescu, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a IX-a, București, Corint, 2010.
  • Eugen Simion (coord.), Florina Rogalski, Daniel Cristea-Enache, Andrei Grigor, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a IX-a, București, Corint, 2008.

În redactarea fiecărui material didactic, disponibil pe pagina noastră, s-a ținut considerabil cont de programa școlară. Oricare dintre acestea beneficiază și de avizul Ministerul Educației și Cercetării, care este o garanție a acestui fapt.

În ceea ce privește structura, fiecare manual de limba și literatura română de clasa a XI-a este împărțit în două mari capitole, Literatură și Limbă și comunicare. În cadrul orelor de literatură, elevii împreună cu profesorul vor aborda subiecte precum: ficțiunea literară, ficțiune și realitate, literatură și alte arte: literatură și cinematografie, literatură și muzică, literatură și teatru etc., în timp ce în cadrul orelor de Limbă și comunicare principalele subiecte vor viza gramatica și lexicul, astfel încât principalele lor obiective vor fi: producerea mesajelor orale și scrise, exprimarea orală, exprimarea scrisă, niveluri de constituire a mesajului, receptarea mesajelor orale și scrise, receptarea diverselor tipuri de mesaje, niveluri ale receptării etc.. Elevii vor dobândi și consolida competențe multiple. Aceștia vor fi implicați în activități de tip dezbatere, vor fi încurajați să-și exprime punctul de vedere, vor fi invitați la răspuns, fie oral, fie în scris, întocmai pentru a-și dezvolta modul de exprimare, de gândire și, totodată, competențele gramaticale și lexicale. Se va urmări, întocmai, îmbogățirea vocabularului prin contactul cu termeni noi preluați din texte sau sustrași și prezentați explicit în rubrici de tipul Dicționar și de asemenea, scrierea și exprimarea corectă prin exerciții de tipul dictare, redactare, dialog etc. .

Manualele noastre au un conținut bogat în informații, un limbaj corect și coerent, astfel încât elevului să-i fie ușor să recepteze noile informații, să le asimileze, să le rețină și să poată să facă noi conexiuni, mai târziu, cu alte subiecte sau în alte contexte. De aceea, autorii acestor instrumente-didactice au încercat să aducă și teme atractive, cum este cazul manualului de Limba și literatura română de la editura Group Art Educational, în a cărui cuprins sunt menționate subiecte care atrag curiozitatea elevului prin simpla lor enunțare. Spre exemplu, -Joc și joacă/ – Familia/ – Scene din viața de ieri și de azi/ – Aventura, călătorie/ – Personalități, exemple, modele etc. .

Prin urmare, există două direcții centrale și câteva obiective principale pe care elevii împreună cu profesorul le vor urma în studiul materiei de clasa a XI-a, în ceea ce privește disciplina limba și literatura română. E, realmente, necesar ca elevul să parcurgă acești pași dintr-un manual conform necesităților și nivelului său de studiu.

Tocmai de aceea, vă recomandăm să alegeți cel mai bun manual! De pe site-ul nostru, acestea se pot comanda cu ușurință. Accesați link-ul pe care vi l-am atașat, mai sus, în descriere, și comandați!